Pisano o „Dniach Radomska 2007”

Inauguracja XIII Edycji Dni Radomska

W piątek, 15 czerwca o godzinie 1700, w restauracji Exclusive w Radomsku, miała miejsce uroczysta inauguracja XIII Edycji Dni Radomska. W spotkaniu uczestniczyły lokalne władze z Prezydent Anną Milczanowską i Starostą Mieczysławem Zyskowskim na czele, przedstawiciele miejscowego biznesu i radomszczańskich instytucji oraz dziennikarze mediów sprawujących patronat nad Dniami Radomska. Uroczystość prowadzili pracownicy Urzędu Miasta: Agnieszka Chrząszcz i Maciej Sobczyk.
Prowadzący
Po przywitaniu przybyłych, prowadzący poprosili o zabranie głosu Prezydent Annę Milczanowską. Pani Prezydent wyraziła przekonanie, pomimo iż tegoroczne Dni Radomska są trzynastą edycją, to liczba ta będzie tym razem szczęśliwa. Zachęcała do wspólnej zabawy, ponieważ najbliższe trzy dni stanowią święto wszystkich mieszkańców naszego miasta.
W dalszej kolejności Prezydent Anna Milczanowska i Wiceprezydent Dariusz Janosik wręczyli przedstawicielom radomszczańskiego biznesu, którzy przyłączyli się do sponsorowania Dni Radomska pamiątkowe statuetki. Miały one formę czterolistnych koniczynek, aby przynosić ich właścicielom szczęście w działalności biznesowej.
Wręczanie koniczynek
Kolejnym punktem uroczystości był koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz w Radomsku. W programie koncertu znalazły się następujące utwory: „Scherzo” G. Kummera, „Samba” J. Szczerby, „Taniec” K. M. Webera, „Menuet” L. v. Beethovena, „Ragtime” S. Joplina, oraz „Psalm dla Ciebie” P. Rubika.
Na zakończenie koncertu, pokaz swoich możliwości i talentu dał Przemysław Wojciechowski, który wykonał na akordeonie utwory – „Bossanova” W. Własowa i „Atutto Gas” W. Beltraniego. Szczególnie ten ostatni występ spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem.
Koncert
Po występach, Prezydent Anna Milczanowska podziękowała młodym muzykom i poinformowała zebranych, że Przemysław Wojciechowski, absolwent Radomszczańskiej Szkoły Muzycznej, jest laureatem wielu konkursów muzycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Po koncercie, nastąpiła nieoficjalna część spotkania, czyli bankiet. Rozpoczął się on od toastu szampanem, który wzniósł Starosta Mieczysław Zyskowski.
Kolejnym punktem piątkowych obchodów Dni Radomska było przekazanie przez Władze Miasta kluczy do jego bram mieszkańcom. Odbyło się to o godzinie 19–stej w Parku na Placu 3 Maja. W rolę mieszkańców wcielili się uczniowie jednego z gimnazjów, którzy stworzyli kilkudziesięcioosobowy barwny korowód mieszczan. Przy dźwiękach bębnów i werbli, na jego czele szli Królowa Jadwiga i Król Jagiełło ze swą świtą. Wszyscy uczestnicy korowodu przebrani byli w kostiumy z epoki.
Orszak
Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień przez Panią Prezydent i Parę Królewską, wszyscy mieszkańcy Radomska zaproszeni zostali do wspólnej zabawy w najbliższych dniach.
Prometeusz
Podczas ceremonii na Placu 3 Maja oprawę muzyczną zapewniał zespół Happy Jazz Men z Warszawy. Na zakończenie odbyło się widowisko plenerowe Prometeusz.

Tekst Rafał Wyczółkowski
Foto Czesław Polcyn i Zdzisław Wiśniewski

Tekst publikowano w portalu Radomsko24


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.