Wystawa Stanisława Imienińskiego – „AKTY” – CZ. I


Foto. Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wi¶niewski  Wszelkie prawa zastrzeżone – aneks.