A r t y s t a   W i e l k i e g o   S e r c a

Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej „Serce” mające swoją siedzibę w Świdnicy, zwróciło się w ubiegłym roku do polskich artystów o pomoc w zorganizowaniu funduszy na potrzeby najbiedniejszych dzieci. Inicjatorem pomysłu gromadzenia i wystawienia prac artystów na nowojorskiej aukcji był Marek Michalak. Na apel Fundacji „Serce” odpowiedział także radomszczański malarz Stanisław Imieniński, który przesłał do Świdnicy obraz zatytułowany: „Wiem, to podróż do nieba”.
Stanisław Imieniński
Obraz, przedstawiający na pierwszym planie ogromne drzewo z ledwo zarysowanym lasem tłem najważniejszy jest w swej części centralnej, stąd bowiem promienieje niezwykle intensywne i ekspresyjne światło. Znane z Imienińskiego innych obrazów „mistyczne światło Imienińskiego”. Praca radomszczańskiego malarza znalazła się obok nazwisk artystów znanych z pierwszych stron gazet: Magdaleny Abakanowicz, Bronisława Chromego, Hanny Bakuły, Leona Tarasina, Danuty Muszyńskiej–Zaworskiej, Wiktora Zina
W gronie 268 artystów znalazły się prace 27 profesorów wyższych uczelni plastycznych w Polsce. Do akcji w Nowym Jorku wybrano ok. 200 rysunków, obrazów i rzeźb. Nowojorska publiczność mogła zapoznać się z wystawionymi w galerii pracami na kilka dni przed planowanym terminem aukcji oraz dzięki towarzyszącemu wystawie barwnemu katalogowi. Patronat medialny w tym mieście przyjął na siebie „Nowy Dziennik”. W aukcji, która odbyła się 5 lutego 2006 r., wzięło udział 200 licytujących. Zakupiono ok. 40 prac za łączną kwotę 45 tysięcy dolarów. Całą imprezę poprowadziła Anna Dymna. Zaskoczeniem dla organizatorów było odmienne od krajowego zainteresowanie obrazami artystów najbardziej w Polsce znanych.
Amerykanie, niekierujący się ani kluczem popularności ani magią nazwisk, wybierali to, co im najbardziej się podobało, to, co wzbudziło w nich największe emocje. Przepadła w licytacji np. dziewczynka symbol z gołąbkiem Muszyńskiej–Zaworskiej spopularyzowana dzięki dostępnym w całej Polsce pocztówkom. Wśród twórców obdarzonych największą siłą i ekspresją oddziaływania znalazł się nasz radomszczański artysta. O Podróż do nieba licytowano się ostro, dzięki czemu obraz przyniósł wysoki dochód i dlatego Fundacja „Serce” poprosiła Stanisława Imienińskiego, aby wziął koniecznie udział także w następnej edycji aukcji, już z większą ilością prac. Za swój dar malarz otrzymał

Certyfikat dla Artysty Wielkiego Serca.

Beata Anna Symołon

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.