Konkursy regionalne 2008 rozstrzygnięte

Powrót – Back

Okiem jurora

11 grudnia 2008 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku nastąpiło rozstrzygnięcie lokalnych konkursów – fotograficznego, filmowego oraz na logo i hasło. Decyzję podejmowały wieloosobowe komisje.
HASŁO PROMOCYJNE I LOGO POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
Plakat logo

Konkurs którego celem było wyłonienie i wytypowanie logo oraz hasła promocyjnego – wizytówek powiatu radomszczańskiego do wykorzystania we wszelkich materiałach oraz akcjach promocyjnych.

Jury na logo

Jury konkursu

Bożena Nowacka (Starostwo) – przewodnicząca
Jacek Chrostowski (Grafik)
Jakub Jędrzejczak (Przewodniczący Rady Powiatu)
Piotr Lewandowski (Przewodniczący Komisji Edukacji)
Fabian Zagurowicz (Radny)

„POWIAT W OBIEKTYWIE”
Plakat foto

Konkurs fotograficzny którego celem było wyłonienie najlepszych prac fotograficznych w 3 kategoriach:
• Zabytki (obiekty sakralne, pomniki, budowle świeckie o walorach historycznych itp.)
• Krajobrazy (krajobrazy, pomniki przyrody)
• Nowoczesność (nowoczesne budowle świeckie i sakralne, ciekawe rozwiązania architektoniczne, inne przejawy nowoczesności).


Jury foto

Jury konkursu

Karol Walaszczyk (TF im Osterloffa) – przewodniczący
Emil Kopczyński (TV NTL)
Aneta Niedźwiecka (Starostwo)
Beata Umińska (TVP Łódź)
Zdzisław Wiśniewski (portal noworadomsk.pl)

Największą ilość prac zakwalifikowano w trzech kategoriach konkursu fotograficznego. Komisje konkursowe po wielogodzinnym przeglądaniu oraz twórczych dysputach wyłoniły zwycięzców, podpisano stosowne protokóły oraz pamiątkowe dyplomy dla nagrodzonych.
Ustalono także, iż oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu wszystkich czynności związanych z przekazaniem praw autorskich i własnościowych przez Dział Prawny Starostwa. Ze zrozumiałych względów to musi trochę potrwać.
W fotografii najwdzięczniejszy temat – „krajobraz” był reprezentowany dużą ilością ładnych prac, wybór nie należał do łatwych i to ogromnie cieszy. Wielu fotografujących robi to dobrze i „czuje blusa” w tym, co robi. Z przykrością stwierdzić muszę, że nadsyłanie prac jako wydruki z domowego sprzętu (kilka przypadków) działającego wadliwie lub źle wykalibrowanego to grzecznie mówiąc wielkie nieporozumienie. Pomijam już koszty wydruku przekraczające koszty odbitki w Fotolabie tylko podkreślam fatalną jakość. Były takie przypadki, że nawet zabrakło jednego koloru. Proszę w przyszłości nie robić sobie takiej krzywdy, bo można zaprzepaścić najpiękniejszą pracę.
Jury nie przeglądało prac dołączonych w formie zapisu elektronicznego tylko odbitki, więc warto w nie zainwestować (niewiele) i przedstawiać wykonane profesjonalnie fotogramy. Forma elektroniczna pracy służy innym celom.
„CO WARTO ZOBACZYĆ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM?”
Plakat film

Konkurs filmowy którego głównym celem było wyłonienie najciekawszego filmu promocyjnego na temat powiatu radomszczańskiego, pokazującego piękno przyrody, wielość zabytków oraz wielu innych atrakcji powiatu.

Jury film

Jury konkursu

Beata Umińska (TVP Łódź) – przewodnicząca
Emil Kopczyński (TV NTL)
Aneta Niedźwiecka (Starostwo)
Karol Walaszczyk (TF im Osterloffa)
Zdzisław Wiśniewski (portal noworadomsk.pl)

W kategorii filmów po obejrzeniu trzech zakwalifikowanych mam głębokie przekonanie a nawet pewność, że gdyby osobne grupki twórców zebrały się w jeden zespół to stworzyliby wspaniałe dzieło do promowania naszej pięknej małej Ojczyzny.
Ogłaszając oficjale wyniki Starostwo poda także termin uroczystego wręczenia nagród. Przewiduje się, że nastąpi to w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku w spokojnej, miłej atmosferze już po „gorączce świątecznych zakupów”. Zachęcam do czynnego udziału w następnych konkursach fotograficznych i filmowych jeśli będą organizowane bo widać w Radomsku wiele osób które na tym polu działania mogą coś dokonać.

To był bardzo pracowity i pełen bieganiny kolejny dzień dla pracowników połączonego Biura Rzecznika Prasowego i Promocji Powiatu. Podziwiam jak praktycznie dwie osoby radzą sobie ze spoczywającymi na nich zadaniami. Pewien jestem, znając doskonale zakresy czynności i ogrom prac obu tych działów, że na dłuższą metę nikt takiego obciążenia nie wytrzyma. Jeśli Włodarze Powiatu nadal będą ten temat lekceważyć i nie powiększą kadry to ”czarno widzę” możliwości właściwych, na miarę wieku, działań promocyjnych – to będzie tylko pełna nerwów i niszcząca zdrowie „szarpanina”. Każdy logicznie myślący Pryncypał zdaje sobie z tego sprawę.
Przypominam odpowiedzialnym za ten stan rzeczy, że mamy wiek XXI i lekceważenie promocji oraz kontaktów z mediami musi się odbić ujemnie wcześniej czy później – to tylko kwestia czasu. Obecny stan osobowy tych połączonych działów zapewnia płynność pracy na poziomie Gminy nie Powiatu, co stwierdzam z przykrością i pełną odpowiedzialnością za słowa.

Zdzisław Wiśniewski
12.12.2008 r


Patronat medialny nad konkursami objęła między innymi redakcja portalu NOWORADOMSK.

Wykorzystano materiały graficzne Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz własne.

Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.