JUBILEUSZ 15-LECIA
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
ODDZIAŁU W RADOMSKU

15 foto

Foto Czesław Polcyn

Powrót


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.