JUBILEUSZ

 

Dyrektor Muzeum
Zaproszeni goście
dr Tadeusz Rudkowski
Licznie zgromadzona publiczność

 

 

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście, od lewej Aleksandra Nowak Z–ca Naczelnika Wydziału Kultury UM,
Anna Kosendek Dyrektor Biblioteki, dr Tadeusz Rudkowski V–ce Prezes Z.G. TOnZ w Warszawie,
Jan Grabowski V–ce Prezydent Radomska, Ryszard Banaszkiewicz Przewodniczący K.R. TOnZ O/Radomsko,
Zofia Gzik Prezes Oddziału TOnZ w Radomsku

2(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.