JUBILEUSZ

Dyrektor Muzeum
Zaproszeni goście
dr Tadeusz Rudkowski
Licznie zgromadzona publiczność
V-ce Prezes Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie dr Tadeusz Rudkowski

 

 

dr Tadeusz Rudkowski

dr Tadeusz Rudkowski w interesujący i ciepły sposób zapoznał zebranych
z rolą i zasługami radomszczańskiego Oddziału TOnZ

3(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.