JUBILEUSZ

Zaproszeni goście
dr Tadeusz Rudkowski
Licznie zgromadzona publiczność
V-ce Prezes Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie dr Tadeusz Rudkowski
dr Zofia Gzik Prezes Oddziału TOnZ w Radomsku

 

 

Licznie zgromadzona publiczność

Licznie zgromadzona publiczność

4(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.