JUBILEUSZ

dr Tadeusz Rudkowski
Licznie zgromadzona publiczność
V-ce Prezes Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie dr Tadeusz Rudkowski
dr Zofia Gzik Prezes Oddziału TOnZ w Radomsku
Pani Prezes

 

 

V-ce Prezes Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie dr Tadeusz Rudkowski

V–ce Prezes Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie dr Tadeusz Rudkowski

5(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.