JUBILEUSZ

dr Zofia Gzik Prezes Oddziału TOnZ w Radomsku
Pani Prezes
Gratulacje
Gratulacje składa Dyrektor naszego Muzeum
Uroczystościom towarzyszyła wystawa wystawa fotografii Włodzimierza Tyczyńskiego

 

 

Gratulacje i list od Prezydenta przekazuje Zastępca mgr Jan Grabowski

Gratulacje i list od Prezydenta przekazuje Zastępca mgr Jan Grabowski

8(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.