JUBILEUSZ

Gratulacje składa Dyrektor naszego Muzeum
POLSKIE PEJZAŻE
Polska - 12 miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
Po części oficjalnej prowadzono ciekawe rozmowy

 

 

Polska - 12 miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Uroczystości rocznicowe były także okazją do otwarcia w budynku dawnego aresztu wystawy,
przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
„Polska – 12 miejsc na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”

11(15)

Foto Czesław Polcyn


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.