logo

Radomszczański TOnZ na Zamku Królewskim w Warszawie

W sali reprezentacyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie, w dniu 12.02.2007r. o godz. 1800 odbyła się ósma edycja nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, zorganizowana przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Laureatem tej prestiżowej nagrody został Krzysztof Lech Czyżewski, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach (w pobliżu Suwałk).

Krzysztof Lech Czyżewski
Nagroda została przyznana za szereg działań w zakresie odkrywania lokalnej historii i tożsamości narodu polskiego oraz za popularyzowanie dziejów wielokulturowego dziedzictwa Polski i jej sąsiadów. Jak się laureat sam wyraził podczas uroczystości jest jedynie „organicznikiem, pozytywistą, praktykiem idei”, idei dążącej do tworzenia mostów porozumienia ponad podziałami narodowymi i kulturowymi, skupiając młodzież i dzieci z pogranicza polsko – białorusko – litewskiego. Do udziału w uroczystości zaproszono wielu gości, w tym wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego p. Tomasza Mertę, sekretarz kancelarii Prezydenta RP p. Ewę Jurczyk – Ziomecką, córkę prof. A. Gieysztora, prezesa Banku Handlowego w Warszawie SA p. Sikorę, reżysera Andrzeja Wajdę, aktora Ignacego Gogolewskiego i wielu innych, także Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, w tym oddział TOnZ w Radomsku, które miałem zaszczyt reprezentować.
Przypominam, że laureatem I edycji nagrody im. prof. A. Gieysztora w 1999 został Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez wiele lat przez Jerzego Waldorffa i Tadeusza Rudkowskiego (obecnie z ramienia Zarządu Głównego TOnZ opiekun radomszczańskiego oddziału).
Fundacja Kronenberga w Warszawie, współpracując z Citibank Handlowy realizuje największe w kraju, ogólnopolskie i lokalne przedsięwzięcia, finansując je. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki itp. Zainteresowanych szczegółami funkcjonowania Fundacji i zasadami przyznawania dotacji przez nią odsyłam na witrynę internetową  /zobacz/.
Tomasz Kuźnicki
TOnZ w Radomsku

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski   wszelkie prawa zastrzeżone.