Rozwijamy współpracę z Lincoln

Kilkuosobowa delegacja z Lincoln spotkała się 19 lipca 2006 r. w Urzędzie Miasta z prezydentem Jerzym Słowińskim, przedstawicielami placówek kultury i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Kolejna, tym razem robocza wizyta naszych angielskich partnerów wynika z podpisanej w czerwcu umowy o wzajemnej współpracy między Radomskiem i Lincoln.
W skład delegacji angielskiej wchodzili: Keith Anderson (specjalista ds. systemów grzewczych i instalacji wodociągowych), Jean Henry (specjalista ds. hotelarstwa i turystyki), Adrian Dexter (specjalista ds. organizacji młodzieżowych), Cliff Robinson (odpowiedzialny za zarządzanie usługami publicznymi oraz usługami dla przedsiębiorców) oraz sześcioosobowa młodzieżowa grupa taneczna. Uczestników spotkania podzielono na grupy tematyczne, dzięki czemu mogli swobodnie dyskutować z osobami zajmującymi się podobną problematyką w naszym mieście i nakreślić ramy wzajemnej współpracy.

grupa taneczna

Grupa taneczna „Found” z wizytą w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

W trakcie wizyty nasi goście odwiedzili Muzeum Regionalne, Miejską Bibliotekę Publiczną, Kolegiatę pw. Św. Lamberta, Klasztor o.o. Franciszkanów. Obejrzeli również tereny inwestycyjne, budowaną obwodnicę miasta, oczyszczalnię ścieków i ciepłownię. „Jestem pod dużym wrażeniem działań, jakie podejmujecie w zakresie gospodarki komunalnej i troski o środowisko naturalne” – powiedział Cliff Robinson. „Myślę, że możemy się od siebie nawzajem wiele nauczyć” – dodał.
Członkowie grupy tanecznej „Found” („Odnalezieni”) natomiast zapoznali się z ofertą Miejskiego Domu Kultury, obejrzeli występ młodzieży ze Studia Wokalnego MDK oraz grupy tanecznej „Extasa” i grupy tańca break–dance. Radomszczańskim rówieśnikom zaprezentowali również swoje umiejętności taneczne. Pytani o odczucia i wrażenia związane z wizytą w Radomsku zgodnie odpowiadali, iż spotkali się tu z serdecznym przyjęciem, a nawiązane kontakty zamierzają rozwijać.
Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Radomskiem a Lincoln została podpisana 16 czerwca 2006 r. w trakcie obchodów XII edycji Dni Radomska. Trzy dni później, angielska delegacja spotkała się z młodzieżą i nauczycielami języka angielskiego w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym Nr 4. Wspólnie dyskutowano o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w nauczaniu, sposobie funkcjonowania szkoły oraz o wyjazdach młodzieży do Lincoln w celu praktyki języka angielskiego. Nawiązaniem kontaktów z zagranicznym partnerem zainteresowane są również inne placówki oświatowe z terenu miasta.
Podpisanie umowy

Podpisanie intencyjnej umowy partnerskiej, od lewej: Keith Laidler, Steve Allnut, Jerzy Słowiński oraz Maria Wrona.

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od Marleny Dudzińskiej rzecznika prasowego Urzędu Miasta Wydział Edukacji, Kultury i Promocji. (Z.W)

Powrót – Back


Copyright © 2000 – 2008 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.