logo

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od mgr Anety Niedźwieckiej Podinspektor ds. Informacji i Promocji Starostwa Radomszczańskiego. (Z.W)


Wizyta w Offenbach

W Offenbach
Starosta Mieczysław Zyskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jakub Jędrzejczak oraz Wiceprezydent Radomska Ireneusz Owczarek w dniach 3 – 6 września gościli w niemieckim powiecie Offenbach.
Spotkali się tam przedstawiciele wszystkich krajów zaprzyjaźnionych z Kreis Offenbach, czyli: Izraela, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Chin i Polski. Podczas piątkowych uroczystości została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Kreis Offenbach a przedstawicielami Chin.

Offenbach

W tym czasie w Niemczech przez 2 tygodnie przebywała również młodzież z tych 6 krajów. Z naszego powiatu pojechała do Niemiec 8-osobowa grupa w towarzystwie 2 opiekunów. Organizatorem wyjazdu polskiej młodzieży było Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej, wraz z prezes Dorotą Kałkusińską. Młodzież w grupach mieszanych narodowościowo pracowała nad programem, który został zaprezentowany podczas oficjalnego spotkania z samorządowcami wymienionych krajów.

Starosta radomszczański

Nasza delegacja była bardzo zadowolona z miłego przyjęcia w Kreis Offenbach. Rozmawiano tam o wielu sprawach, m.in. o możliwościach dofinansowania wyjazdów radomszczańskiej młodzieży ze środków unijnych czy o możliwościach inwestowania przedsiębiorców z naszego powiatu w Offenbach. Koszt wyjazdu delegacji Starostwa wyniósł tylko 1800 zł.

Delegacja w Offenbach

Przypomnijmy, że kontakty pomiędzy powiatami polskim i niemieckim zostały nawiązane jeszcze wówczas, gdy Starostą Radomszczańskim był Zdzisław Dawid. Zaczęło się 8 września 2000 roku na zamku w Radziejowicach podczas spotkania inicjatywnego powołania Ligi Krzyża Pojednania. To właśnie tam Starosta Dawid po raz pierwszy spotkał Starostę Waltera. Pół roku później doszło do podpisania umowy o partnerstwie. Współpraca rozwijała się do końca kadencji. Kolejny Starosta Michał Deszcz już nie był nią zainteresowany. Wówczas p. Dorota Kałkusińska, założyła swoją fundację. Jak mówi, nie chciała zaprzepaścić szansy radomszczańskiej młodzieży, która niejednokrotnie dzięki współpracy powiatów wyjeżdżała za granicę. Przez 4 lata minionej kadencji młodzież dzięki Fundacji i jej współpracy z Kreis Offenbach nadal wyjeżdżała za granicę.
Z inicjatywą odnowienia współpracy pomiędzy powiatem radomszczańskim, a powiatem niemieckim Kreis Offenbach wyszedł Starosta Peter Walter, który na początku br. zaprosił delegację ze Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Urzędu Miasta Radomska na obchody „175-lecia Kreis Offenbach” planowane na sierpień br. Wówczas Starosta Powiatu Radomszczańskiego wraz z Zarządem zadeklarowali odnowienie kontaktów z Kreis Offenbach.
Wcześniej jednak to Starosta Peter Walter odwiedził Radomsko, gdyż został zaproszony przez władze miasta na Dni Radomska /zobacz/. Wówczas w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, na którym ustalono, że z Kreis Offenbach będą współpracować trzy Radomszczańskie podmioty – Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej (Fundacja, którą założyła P. Dorota Kałkusińska, kiedyś pracownik Starostwa, obecnie nauczyciel j. niemieckiego w ZSEE). Podczas swojej czerwcowej wizyty w Polsce Starosta Peter Walter gościł także w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie spotkał się z Zarządem powiatu. Władze powiatu zdają sobie sprawę jak ważna jest trwała współpraca między samorządami z Polski i Niemiec, krajów nie tylko graniczących ze sobą, ale i należących do Unii Europejskiej i chcą wykorzystać tę możliwość.

Powrót – Back


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.