Logo Radomska


Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
im. Mikołaja Kopernika


W szczególnym dla oświaty dniu, 14 października 2010 r., odbyła się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku niecodzienna uroczystość – szkoła ponownie uzyskała imię Mikołaja Kopernika. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Radomsku, koncelebrowana przez arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz absolwenta szkoły, księdza Mariusza Bakalarza. Podczas Mszy św. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Po zakończeniu uroczystości kościelnych zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie przeszli w pochodzie ulicami Radomska do budynku szkoły.


Oficjalna część obchodów miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zebrali się zaproszeni goście – przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomsku, fundatorzy sztandaru, dyrektorzy i poczty sztandarowe radomszczańskich szkół, rodzice, nauczyciele i uczniowie ZSDiOŚ. Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz –przewodniczący Rady Powiatu radomszczańskiego – pan Jakub Jędrzejczak, pan Jerzy Kaczmarek – Starosta Powiatu Radomszczańskiego, pan Wojciech Szwedowski – członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, pan wiceprezydent Paweł Rorat, a także przedstawiciele biur poselskich pana Krzysztofa Maciejewskiego, pana Stanisława Witaszczyka oraz pana Jacka Zacharewicza. Po odśpiewaniu hymnu narodowego pani dyrektor Agnieszka Łukomska przywitała zebranych gości i przybliżyła postać wielkiego astronoma. Zwróciła uwagę na niezwykłą osobowość i geniusz polskiego uczonego, którego nie bez przyczyny określa się jako wielkiego renesansowego humanistę. Pani wicedyrektor szkoły Wioletta Nowak, poprosiła następnie pana Jakuba Jędrzejczaka, przewodniczącego Rady Powiatu o odczytanie uchwały dotyczącej nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika.


Fundatorzy sztandaru kolejno dokonywali symbolicznego aktu wbicia gwoździa. Jako pierwszy dokonał tego Starosta Jerzy Kaczmarek, a następnie: pani Jolanta Różycka, wiceprezes zarządu GS Kodrąb, pan Sławomir Świderski, członek zarządu firmy Korner w imieniu pana Krzysztofa Widawskiego, pani Barbara Skalik, pan Jan Bakalarz, pani Binkowska, pan Zygmunt Żebrowski w imieniu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, pan Waldemar Gołąb, pan Krzysztof Kempa, państwo Anna i Wiesław Kosendek, pani Małgorzata Krawczyk, pan Krzysztof Krysiak, pan Marek Machura, pan Przemysław Nowak, pan Grzegorz Nowicki, pani Edyta Oberska, pan Tadeusz Olejnikowski, pan Henryk Sokołowski, pan Michał Wiewióra, pan Marian Kempa, pani Beata Zientara. W imieniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska aktu tego dokonała pani Dyrektor Agnieszka Łukomska, natomiast Samorząd szkolny reprezentował Piotr Matusiak.

Wbijanie symbolicznego gwoździa


Jednym z istotniejszych punktów programu było przekazanie sztandaru przez rodziców uczniom szkoły, podczas którego młodzież ślubowała strzec jego honoru, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Poczet sztandarowy przy wtórze werbli zaprezentował sztandar wszystkim zebranym na sali uczestnikom uroczystości a następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Młodzież przyrzekła dbać o honor i dobre imię szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka, wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej, z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły, kształcić w sobie cechy utożsamiane z patronem, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka.

Sztandar Szkoły


Ze względu na trwającą żałobę narodową, rozstrzygnięcie konkursów towarzyszących uroczystości nadania imienia szkole, część artystyczna, a także wręczenie nagród nagrodzonym nauczycielom, odbyły się następnego dnia. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: pani Barbara Skalik, pani Joanna Ferenc, Bernadetta Rutkowska, pani Joanna Osipowicz, pan Artur Rabenda, pani Urszula Gębicz, pani Izabela Kwarciak, pani Danuta Jasińska, pan Andrzej Żak i pani Renata Łągiewska.


Obchodom towarzyszyły konkursy plastyczne: na exlibris biblioteki ZSDiOŚ, na rysunek tematycznie związany z postacią patrona, a także konkurs wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Laureatom nagrody wręczyli Starosta Jerzy Kaczmarek i pani dyrektor Agnieszka Łukomska. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Monika Zięba z klasy II tlb, Dominika Sambor z klasy II tla, Sebastian Kępa z kl. Is, Kinga Pluta z kl. It, Krystian Botór z kl. IIIt, Przemysław Kozłowski i Emilian Januszek z kl. IIk.


W drugim dniu obchodów przybyli goście, a także cała społeczność szkolna mieli możliwość obejrzenia części artystycznej, autorstwa Izabeli Kwarciak, przedstawiającej sceny z życia Mikołaja Kopernika. W bogatej, stylowej scenografii młodzi aktorzy zaprezentowali kilkanaście scen z życia wielkiego astronoma. W główną rolę wcielił się absolwent szkoły, Piotr Zbroiński, w pozostałych rolach wystąpili: Klaudia Dyktyńska, Sandra Grzesiczak, Karina Kapuścińska, Magda Koper, Dominika Sambor, Dorota Trzeciak i Agata Wójcikowska oraz Łukasz Nowak, Adrian Wdowiak, Michał Tomczyk, Michał Krawczyk, Piotr Górecki i Tomasz Dzierżawski. Młodych aktorów przygotowały: pani Joanna Osipowicz i pani Izabela Kwarciak.


Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym odsłonięciu popiersia patrona szkoły, mogli również podziwiać wystawę drzewek bonsai, które od kilkunastu lat stanowią niezwykłą pasję pana Artura Rabendy, na co dzień nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.


Danuta JasińskaCopyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.