95 LAT DZIAŁALNOŚCI ZUCHÓW W RADOMSKU 2014 r

Lato 1914 roku.

W Zakopanem do drużyny skautek pełniącej służbę pomocniczą w służbie medycznej zgłosiła się pewnego dnia grupka dziewczynek w wieku 7 – 9 lat z prośbą o przyjęcie do drużyny. Małe góralki na stawiane pytania odpowiedziały: my nie chcemy żeby się nami zajmowano – my chcemy pracować dla Polski. W taki sposób powstała pierwsza drużyna (Gromada) zuchowa dziewczynek prowadzona przez dh. Olgę Drahonowską – Małkowską przy zakopiańskiej drużynie harcerek. Było to ważne wydarzenie w historii ZHP i uważa się je za moment powstania ruchu zuchowego dziewcząt.

Jedna z pierwszych na Ziemi Radomszczańskiej grup „Wilcząt”, czyli młodych skautów powstała przy XX Drużynie Harcerzy w Gimnazjum Antoniego Żylińskiego. W latach 1919 – 1920 prowadził ją A. Mach. Do wybuchu II wojny światowej odnotowano działalność 14 drużyn zuchowych przy drużynach skautowych (harcerskich) żeńskich i męskich.

koperta i znaczki

Tuż po zakończeniu wojny 5 lipca 1945 roku przy Hufcu Harcerek w Radomsku powołano Referat Zuchowy, którym kierowała Aleksandra (Lala) Kucharska a później Stanisława Kosiorek. Działało 6 drużyn zuchowych w tym jedna w Strzałkowie. Choć w 1948 roku odrzucono skautowską metodę wychowawczą i przemianowano ZHP na Harcerską Służbę Polsce w Radomsku działały dwie drużyny zuchowe prowadzone przez Krystynę Ochwatównę i Barbarę Stolarczyk. W 1950 roku ZHP przemianowano na Organizację Harcerską i pion zuchowy przestał istnieć. Odnowa działalności ruchu zuchowego nastąpiła w 1956 roku po Łódzkim Zjeździe Działaczy Harcerskich. W Hufcu Powiatowym w Radomsku zarejestrowano 19 drużyn zuchowych (7 miejskich i 12 wiejskich).

koperta

W latach sześćdziesiątych Główna Kwatera ZHP wprowadziła długofalowy program pod nazwą „Ofensywa Zuchowa”. Miał on na celu zwiększenie liczebności drużyn zuchowych oraz wyszkolonej kadry instruktorskiej o specjalności zuchowej. Za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań II etapu indywidualną Honorową Odznakę Ofensywy Zuchowej otrzymała ówczesna Namiestniczka Zuchowa dh. Aleksandra Dudwał a zbiorową – Hufiec Powiatowy w Radomsku.

W kolejnych latach ruch zuchowy rozwijał się i działał bardzo prężnie. W szkołach miejskich i wiejskich działało ponad sto drużyn zuchowych. Prowadzili je przeważnie nauczyciele – instruktorzy o specjalności zuchowej. Zuchy składały Obietnicę Zuchową, zdobywały gwiazdki i sprawności, uczestniczyły w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych oraz licznych kampaniach ogólno – związkowych. Trwało to do końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy działalność szkolnych drużyn (gromad) zuchowych zaczęła zanikać. Powstawały Szczepy Środowiskowe i przy nich tworzono Gromady Zuchowe (GZ).


Obecnie działają:
1 GZ „Dębowe Królestwo” przy VII Szczepie,
13 GZ „Cytrynowa Trzynastka” przy XIII Szczepie,
14 GZ „Błękitne Ludki” przy XV Szczepie,
56 GZ „Błękitne Bractwo” przy XV Szczepie,
17 GZ „Zielone Ufoludki” przy XVI Szczepie,
40 GZ „Czerwone Muchomorki” przy XL Szczepie,
11 GZ „Przyjaciele Stumilowego Losu” w Kamieńsku,
9 GZ „Bordowe Gumisie” w Strzelcach Wielkich,
12 GZ „Gwiezdne Ludki” w Kietlinie,
22 GZ „Weseli Włóczykije” w Kodrębie.
Próbna GZ w Sulmierzycach.

Rok 2014 został ogłoszony przez Główną Kwaterę ZHP „Rokiem Zucha”. W Radomsku świętujemy 95 – lecie istnienia drużyn zuchowych.


Komisja Historyczna Hufca Radomsko planuje zorganizowanie wystawy oraz wydanie opracowania „Zuchy na Ziemi Radomszczańskiej 1919 – 2014”.


Poczta Harcerska tradycyjnie wydała Karty, Koperty FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) oraz Znaczki (grafiki w tekście).

hm Anna Zatoń
Członek Komisji Historycznej Hufca Radomsko

DALEJ CIEKAWOSTKA (TAJNA)

POWRÓT


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.