„DOGONIĆ WSPOMNIENIA” 2014 r.

Pod takim hasłem 22 lutego 2014 roku (Dzień Myśli Braterskiej) w Gminie Kłomnice obchodzono 95 rocznicę działalności harcerstwa na ziemiach kłomnickich oraz 10 rocznicę 35 Drużyny Harcerskiej „Płomień” powołanej przy Zespole Szkół w Kłomnicach.


W sali OSP zebrali się harcerze, sympatycy i przyjaciele harcerstwa. Nie zabrakło seniorów harcerskich. Na spotkanie przybyli: dh Felicja Jarosińska – była drużynowa 47 Drużyny Harcerek (powołanej po 1957 roku), hm Jędrzej Moderski – członek Szarych Szeregów Ośrodek „Cykoria”, drużynowy 15 DH im „Poległych Harcerzy” (1945 – 49), 46 DH (1957 – 1964), dh Witold Zając 15 DH (1945 – 1949), hm Krzysztof Wójcik, hm Ryszard Jakubiak oraz przedstawiciele obecnego Hufca Częstochowa.

dh Felicja Jarosińska


hm Jędrzej Moderski z żoną z lewej hm Marian Stalka


Hufiec Radomsko reprezentowali członkowie Komisji Historycznej Hufca: hm Anna Zatoń i hm Marian Stalka.
Patronat honorowy nad spotkaniem objął Wójt Gminy Kłomnice pwd Adam Zając (instruktor Hufca Radomsko w latach 60 – tych, drużyna przy SP – 9 w Radomsku).
Nad całością czuwała pwd Agnieszka Borowiecka – drużynowa 35 DH „Płomień”. Podczas spotkania odbyła się sprzedaż cegiełek okolicznościowych (pozyskane środki przeznaczone będą na działalność statutową drużyny).W programie znalazł się występ Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice, kolacja przy świecach oraz licytacja prac plastycznych, którą prowadził Jan Yanina Iwański. Nie obyło się bez tortu rocznicowego.

Tort rocznicowyOrkiestra Dęta Gminy Kłomnice


Prace plastyczne


Wystawa wspomnieniowa


Wystawa wspomnieniowa


Wystawa wspomnieniowa


Foto hm Anna Zatoń
Tekst hm Marian Stalka

POWRÓT


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.