Już dwudziesty pierwszy rok istnieje ten portal w globalnej sieci WWW.

Nasz Region to powiat radomszczański z przyległościami sąsiedzkimi.

PORTAL REGIONALNY zajmuje się ciekawymi sprawami promującymi miasto, powiat i region, był i będzie nadal otwarty dla chętnych chcących opublikować interesujące materiały /teksty lub foto/. Jako niezależny i apolityczny nie podlega ukierunkowaniu i naciskom administracyjnym.
Jedyne ograniczenia to Prawo Prasowe i Regulamin Portalu. Zapraszam do współpracy wszystkich chętnych. Redakcja zajmie się sprawami technicznymi.
Mam nadzieję, że na każdej szkolnej witrynie będzie link do archiwum pławieńskiej szkoły gdyż jak na razie jest to jedyne w Kraju tak daleko sięgające opracowanie mogące być wzorcem.
Ponieważ przed laty, jedynym śladem pławieńskiej Szkoły Podstawowej (teraz i Gimnazjum) w internetowej sieci była ta witryna, mająca stałych zwolenników nie tylko na naszym kontynencie, opracowania dotyczące Szkoły w Pławnie pozostaną stałym działem tego portalu. W szczególności opracowane dużym nakładem sił i środków archiwum szkolne.
Archiwum, opracowane przez Panią mgr Katarzynę Walter na podstawie istniejących dokumentów, obejmuje absolwentów od roku 1914. To ponad roczna praca i jak wynika z informacji które otrzymujemy, jest to często jedyny ślad jaki pozostał po osobach które kiedyś mury tej szkoły opuściły i przebywają w innych zakątkach globu lub są tylko wspomnieniem dla potomnych.
Redakcja dziękuje twórczyni za przekazanie praw do tego opracowania.
Dziękuję Urzędowi Miasta – Wydział Promocji. Dziękuję Krzysztofowi Zygmie /Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Radomsku/, Tomaszowi M. Kolmasiakowi z Wielgomłyn, Czesławowi Polcynowi, Bolesławowi Bartnikowi z Pławna, Pani Beacie Annie Symołon, Grażynie Majewskiej /Redaktor Naczelnej Vortalu „Radomsko24”/, państwu Elżbiecie i Wojciechowi Mikołajczukom /Koło Rodzina Katyńska/ i wielu innym za bezinteresowną współpracę. Mam nadzieję, że grono to będzie się powiększać a współpraca będzie owocna!

Redaktor naczelny – Administrator Zdzisław Jan Wiśniewski.


WSTECZ | DALEJ

Copyright © 2021 Zdzisław Jan Wiśniewski Wszelkie prawa zastrzeżone.