Animagia logo

ANIMAGIA w Muzeum

W Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku 08 lutego 2009 r. zaprezentowana została wystawa dokumentująca teatralne widowisko plenerowe „Szalona Małgorzata” przygotowana przez: Teatr Animagia Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie oraz Muzeum Regionalne im Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Scenografia karczmy

Na wystawie można oglądać maski, kostiumy i scenografię teatralną Michała Zaskórskiego oraz zdjęcia widzów spektaklu: Zbigniewa Kipigrocha i Janusza Kucharskiego (tygodnik „Gazeta Radomszczańska”), Macieja Ziembińskiego (tygodnik „Komu i Czemu”), Zdzisława Wiśniewskiego (portal internetowy noworadomsk.pl), Zdzisława Wiatra.

Kostiumy i fotogramy

Wystawa to zbiór pięknych wymagających wiele pracy eksponatów, ale dopiero ożywione przez aktorów w spektaklu przemawiają do widza i odkrywają swoją duszę. To emanuje także z wielu fotogramów pokazujących dynamikę spektaklu i piękno scen plenerowych.

Animagia Festyn

Miałem przyjemność kilkakrotnie spotkać się z ANIMAGIĄ i zawsze podziwiałem perfekcjonizm w ruchu i gestach młodych aktorów doskonale komponujących się w zastanej sytuacji. Są doskonali w ubarwianiu imprez powiatowych tak samo jak w objętych reżymem scenariusza spektaklach teatralnych.
Z.W

SZALONA MAŁGORZATA


Folder spektaklu

Teatralne widowisko plenerowe zaprezentowano w sobotę 30 sierpnia 2008r., w Rogaczówku. Spektakl jest alegoryczną opowieścią o tym, jak przypadek sprawia, że błahe nieporozumienie przeradza się w konflikt, który zatacza coraz szersze kręgi, wciągając w swoje tryby najpierw pojedynczych osobników, później ich grupy, wreszcie całe narody. Raz wyzwolone piekielne furie wiodą ludzi na skraj człowieczeństwa.
Surrealistyczny obraz totalnej pożogi łagodzą groteskowe scenki o charakterze intermediów – zabawy żebraków, umizgi zalotników, popisy kuglarzy itp. Opowieść nawiązuje do motywów obecnych w malarstwie H. Boscha, P. Bruegla oraz w dramatach Michaela de Ghelderode.

Rogaczówek

Okolice Rogaczówka, gm. Żytno. Miejsce spektaklu oraz jednej z bitew Powstania Styczniowego która odbyła się 21 stycznia 1864 r.


Widowisko rozgrywało się w plenerach wsi Rogaczówek (gm. Żytno) – skraj lasu, wzgórze, polna droga, łąka. W pejzaż „wmontowana” została bogata scenografia (wozy, machiny, szubienica, karczma), w której rozgrywało się 12 obrazów – scen o następujących tytułach:
– Kuglarz i Panna,
– Oberża pod Białym Łabędziem,
– Bójka chłopów,
– Zemsta żebraków,
– Czterej żołnierze,
– Drzewo wisielców,
– Rycerz, śmierć i diabeł,
– Krajobraz bitewny,
– Piekielne furie,
– Zabawa pod szubienicą,
– Śmierć porywająca dzieci,
– Żołnierz i panna.

Widowisko

Aktorzy Teatru „Animagia”, grupa teatralna „Pinezka” z Gdańska, bractwo rycerskie „Anielska Rota” z Częstochowy, wiejscy muzycy oraz statyści to wykonawcy spektaklu. Występowali w kostiumach i maskach, tworzących rodzaj ekspresyjnej teatralnej rzeźby wykonanej w pracowni teatralnej Animagii.

Animagia logo2

ŻYTNO MA TEATR

Powstały w 1989 Teatr Animagia jest teatrem autorskim Krystyny i Michała Zaskórskich. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żytnie (powiat radomszczański). Wszystkie spektakle zrealizowali według własnych scenariuszy i z własną, niezwykle interesującą oprawą plastyczną, która – obok perfekcyjnej animacji – jest znakiem firmowym grupy.

Michał Zaskórski

Z brodą Michał Zaskórski


Aktorami zespołu są młodzi ludzie ogarnięci pasją tworzenia teatru. Do tej pory Animagia przygotowała 8 premier. W 1998 teatr otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Maskę – nagrodę krytyków na festiwalu w Bielsku Białej. Także „Tron” był wielokrotnie nagradzany, m.in. na festiwalach w Szczecinie, Jeleniej Górze, Łodzi i Warszawie.
Aktorzy

Młodzi Aktorzy podczas przerwy obiadowej między próbą generalną i spektaklem

Teatr ANIMAGIA brał udział i był nagradzany na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych, np.: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku–Białej, Ogólnopolski Przegląd Teatralny w Szczecinie KONTRAPUNKT, także prezentował się na festiwalach ulicznych w Gdańsku (FETA) i Poznaniu (MALTA). Dwukrotnie był nagradzany przez Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 1998 został laureatem „Złotej Maski”.

Kontakt

Opracowano na podstawie materiałów własnych, www.gok.zytno.pl, www.muzeum.radomsko.pl (Z.W).


Copyright © 2000 Zdzisław Wiśniewski  Wszelkie prawa zastrzeżone.